AS Schei Eigedomsutvikling

DJI_0273-Pano.jpg

AS Schei Eigedomsutvikling er eit privat lite selskap som vart etablert av Ole Per Schei i 2018, med føremål å utvikle Digernes Hus- og Hytteområde. Potensialet i området er utømeleg og behovet stort. Verksemda jobbar saman med andre for å få til større samanhengande løypenett både sommar og vinter. Tilknyting til eksisterande løypenett, utviding av «bymarka» i Førde?, tilrettelegging for sykkel, betre synleggjering av Digernes naturreservat med kanalisert tilrettelegging og orientering om artsmangfaldet i reservatet.

Kontakt


Ole Per Schei
6819 Førde

ops@nve.no
952 90 118